Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kursuniskanmaa

gammelbarrskog

Kursuniskanmaa. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet är mycket naturskönt med en av de finaste tallnaturskogar i regionen. 

Fin tallnaturskog

Kursuniskanmaa är mosaikartat med omväxlande blockmarker, sumpskogar och myrar. Skogen i naturreservatet består främst av tallskog, men här finns också granskogar och gransumpskogar.

Det har brunnit minst två gånger i reservatet och den senaste branden skedde cirka 1910. Spåren efter bränderna syns genom skador på trädstammarna och kolade stubbar. Gamla träd som har stått emot naturens krafter i över 400 år kan ses lite överallt i reservatet. Det finns gott om död ved av både tall och gran, något som utgör livsmiljö för många arter. Bland dessa finns de vedlevande svamparna rosenticka, lappticka och den sammetslika ulltickan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2007

Storlek: 4,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 3,5 mil nordväst om Pajala. Från Pajala kör mot Käymäjärvi, cirka 4 kilometer innan byn sväng av österut och följ skogsbilvägen till dess slut. Vägen leder inte hela vägen fram till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss