Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Småskärens klippor

Grågäss i vatten

Grågäss. Foto: Kenneth Johansson

I naturreservatet ingår tio obebyggda öar och hällar söder och öster om ön Småskär. Här finns ett rikt fågelliv med bland annat ejder, grågås och tobisgrissla.

På ön Klippan finns spår efter ett forntida fiskeläge i form av bland annat tomtning, husgrund, och gistgård – stenrösen där torkställningar för näten stod.

På Småskärens klippor växer enstaka låga lövträd. Bland annat kan du få syn på grå sälg. Den trivs framförallt trivs i fjällskog men den växer också ibland här i skärgårdens yttersta delar.

Den natursköna ön Klippan är den största ön i reservatet. Här finns uppemot 50 olika växtarter. En av dem är stensöta, som växer i sprickorna på hällmarkerna.

De låga grunden är även populära tillhåll för gråsäl. Månshällorna och Bjässhällan anses vara de gråsälrikaste hällorna i Luleå skärgård.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.

Det är inte tillåtet köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

På vissa öar råder landstigningsförbud under period med öppet vatten. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från öarna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 10,3 kvadratkilometer, varav 0,12 är land.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Småskärens klippor ligger cirka 27 kilometer ostsydost i Luleå yttre skärgård vid ön Småskär.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss