Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Udtja

Illustration av älg

Älg. Illustration Jonas Lundin

Udtja är ett stort urskogsområde med vidsträckta myrar, uppstickande lågfjäll och ett mycket rikt djurliv. Allmänheten har inte tillträde till naturreservatet, eftersom det utgör en stor del av Robotförsöksplats Norrlands (RFN) raketskjutfält.

Udtja kännetecknas av en mosaik av gamla skogar, myrar och hedar. En stor del av skogarna är grandominerade, skogen är vanligen gles och luckig, utom kring bäckarna där det är mer frodigt. I den västligaste delen och på de högre bergstopparna finns fjällbjörkskog. Längst i öster finns ett dödislandskap med mängder av småsjöar och åsryggar.

Udtja ligger i både Arjeplogs och Jokkmokks kommuner.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allmänheten har inte tillträde till naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arjeplog/Jokkmokk

Bildat år: 1995

Storlek: 1500 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Det är tillträdesförbud för allmänheten i hela naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss