Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bergnäsudden

Skog på blockig mark

Blockmark i Bergnäsuddens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet består av fina barrskogar som växer bland tjärnar, berghällar och klapperstensfält. Det finns ett antal hotade arter som kan ses i området, speciellt i de partier där de rejäla lövträden växer.

Bergnäsudden är ett frodigt skogsområde med ganska mycket blockmarker. På flera ställen påträffas exempelvis berghällar och tydliga strandvallar tillsammans med öppna klapperstensfält. I den västra delen av området finns flera tjärnar insprängda i den småkuperade skogsmarken. I öster sluttar området ner mot Kamlungträsket som är en del av Kalixälven. Flera små bäckar rinner ut i älven och längs bäckar och fuktstråk blir växligheten frodig och örtrik samtidigt som andelen lövträd ökar.  

I skogen i västra delen av området är det mest av tallträd medan sluttningen närmast älven består av barrblandskogar med mycket lövträd som björk, asp och sälg. En del träd i området har spår efter brandskador, så kallade brandljud, som visar att skogen har brunnit. Branden har också skapat en del lövrika områden med bitvis rejäla lövträd. Dessa träd är mycket värdefulla ur naturvårdssynpunkt eftersom en mängd arter är knutna framförallt till de grova och äldre stadierna av de här trädslagen. Främst handlar det om vedlevande insekter, lavar och svampar men även fåglar som hackspett letar gärna efter mat i de döende träden.

Det finns flera fornlämningar i reservatet bland annat tre boplatser och en synlig plats för redskapstillverkning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved.
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2010

Storlek: 2,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Bergnäsudden ligger 6 kilometer sydost om Morjärv i Kalix kommun. På västra sidan av Kalixälven i södra delen av Kamlungeträsket går en väg förbi byn Västanfors och vidare till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss