Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Snottermyrberget

Skog

Snottermyrberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det här naturreservatet består av ett bergsområde med flera toppar. Skogen i området är mycket variationsrik, med en stor mängd rödlistade arter.

Inom Snottermyrberget finns gammal grandominerad skog, gammal tallskog, blandbarrskog, högproduktiv granskog med inslag av grova aspar och även en stor lövbränna. I stort sett hela området bär spår efter skogsbränder. 

I reservatets sydvästra del ligger kalottberget Sör-Hattberget. "Kalotten" på Sör-Hattberget består av mycket gammal granskog, med inslag av gammal, grov asp. Här finns gott om död ved i form av stående och liggande träd. Många svamp- och lavarter som kräver riktigt gamla skogar finns här, bland annat lappticka, rynkskinn, gammelgranskål och violettgrå tagellav.

Precis nedanför kalotten kan man tydligt se att det var där strandlinjen låg, en gång för länge sedan. Här finns strandvallar och vackra klapperstensfält. På bergets sydsluttning, som varit mest utsatt för havets vågor, finns kalspolade hällmarker och en vacker utsikt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2007

Storlek: 2,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Området lämpar sig väl för rörligt friluftsliv.

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 19 kilometer norr om Boden och cirka 2 kilometer norr om Nedre Flåsjön går en skogsbilväg västerut mot Aldernäs. Följ den så kommer du fram till reservatets södra del. Den norra delen av reservatet nås från den väg som går mellan Sörbyn och Ljuså.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss