Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lill-Furuön

Klipphällor som möter blått hav.

Mäktiga hällor möter besökaren. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Lill-Furön är en liten, naturskön ö. Den känns igen på sina höga, släta hällar. Bredvid hällarna finns en liten sandstrand. Ön bjuder även på vacker naturskog med spännande historik.

Naturen på ön

Trots att ön är ganska liten rymmer den många olika naturtyper. På de karga hällmarkerna kämpar tallarna mot väder och vind medan de som slagit rot på hedmarken för en lugnare tillvaro. Även gran och lövträd samsas om utrymmet på ön.

Tallhed

Det är lätt att vandra på tallhedarna på öns norra sida. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Variationen ger stor artrikedom. Här växer talltickan på knotiga äldre tallar som överlevt den senaste skogsbranden. På den sluttande sandiga tallheden i nordväst kan du hitta sällsynta marksvampar som goliatmusseron och skrovlig taggsvamp. Letar du en riktig raritet ska du bege dig till den sydligaste delen av ön. Här växer finflikig brosklav på asp. Det är en art som i Sverige bara är noterad på ett fåtal lokaler längst kusten i Norr- och Västerbotten.

Bild på arten skrovlig taggsvamp som växer på tallheden.

Skrovlig taggsvamp växer på ön, en hotad art som länsstyrelsen arbetar för att bevara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Spår av brand

Förutom kolade stubbar finns även andra spår av skogsbranden. På öar finns ofta lövskog längs stranden, men på Lill-Furuön finns gott om lövträd överlag eftersom de har grott på frilagd mark efter branden. Här och var står även grova gamla sälgar som klarade sig genom lågorna.

Kolad stubbe i förgrunden

Den kolade stubben har stått här i över hundra år. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Badstrand

Den lilla sandstranden på öns västra sida lockar till bad. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved och tänk på att inte bygga någon stenring.
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter till strandområdet i samband med rastning
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att:

  • köra snöskoter på ön
  • skada växt- och djurliv.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2019

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 25 kilometer nordost om centrala Luleå, mellan Fjuksön och Båtön i Luleå norra ytterskärgård. I den sandiga viken på västra sidan av ön finns en enklare eldplats.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss