Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gjutberget

Illustration av tretåig hackspett

Tretåig hackspett. Illustration: Jonas Lundin

Naturreservatet Gjutberget ligger i norra delen av Petbergets höjdrygg och består av det skogklädda Gjutberget som nedåt övergår till den stora Starrmyran.

Skogen innehåller en blandning av tall, gran, björk och gott om grova aspar. Rikedomen på gammelaspar gör området till ett paradis för hackspettar och andra hålbyggare. Här har man chans att se Norrbottens alla hackspettarter, även gråspett. Området är även känt bland fågelskådare som rika ugglemarker.

Det övriga området i reservatet utgörs av Starrmyran, omgiven av något yngre skog på 130 år. Starrmyran är en viktig jaktmyr för bland annat lappuggla. På myren finns också en del sällsynta växter, exempelvis älvstarr, trindstarr och kärrängsull.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • skåda fågel
  • plocka bär och matsvamp
  • jaga älg i enlighet med gällande lagstiftning

Till skydd för det rika fågellivet i Gjutberget är det inte tillåtet att tälta, göra upp eld, köra snöskoter eller jaga annat än älg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 1984

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 11 kilometer sydost om Boden. En förbommad väg finns från Sävast, från informationsskylten går en stig in i reservatet. Norrifrån är området svårt att nå.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss