Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Luottåive fjällurskog

Myrmark

Myr i Luottåive. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Fjällurskogsreservatet Luottåive består av både myrar och själva berget, vars topp når 603 meter över havet. Myrholmarna är bevuxna med en äldre barrblandskog.

Luottåive domineras av granskog med stort inslag av gamla sälgar och aspar. Gammelgranarna, ofta draperade av garnlav, ersätts alltmer av glasbjörk på högre höjd. På bergets sydsluttning och kring Tapmuktjärnen tar tallskogen över. Här syns spår efter äldre avverkningar, men större delen av berget är urskog, nyttjad för renskötsel och jakt, men orörd av skogsbruket.

En mängd ovanliga svampar och lavar lever på Luottåive, arter som kräver stora sammanhängande urskogsytor och lång tid av fri skogsutveckling. Spåren efter skogsbränder är många. Det finns till exempel förkolnade högstubbar och igenväxande skador, brännsår, i tallstammarna.

I Luottåive lever många av gammelskogens djurarter. Du kan kanske få se spår efter en björn eller bli uppsökt av den nyfikna lavskrikan. Vintertid ser du spår i snön efter mård, ren, älg, hare och räv.

Renskötselområde

Inom Luottåive finns renskötselanläggningar i form av stängsel och renvaktarstugor. Hela området utgör åretruntmarker för renskötsel. Visa hänsyn när ni vistas i reservatet.

Gammal barrskog

Skog i Luottåive. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2000

Storlek: 22,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Reservatet består av tre fjärdedelar barrskog och en fjärdedel myrmark.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 30 kilometer söder om Jokkmokk. En skogsbilväg mellan väg 45 och Larve passerar reservatet. In i Luottåive går inga vägar eller stigar.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss