Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kaitum fjällurskog

Myr med träd

Myrområde i naturreservatet Kaitum FUR. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kaitum fjällurskog innehåller vidsträckta barrskogar, våtmarker och fjällbjörksklädda lågfjäll. Naturreservatet ligger mellan Kalix och Kaitum älvar och är mycket rikt på sjöar och vattendrag.

De stora fjällmyrarna Sjisjkaáhpi och Goddeáhpi hör till de rikaste fågelmyrarna i Lappland med svanar, gäss, änder och vadarfåglar. Från östra delen av reservatet till den västra förändras vegetationen från en mosaik av barrskog, vattendrag och myrar till fjällbjörkskog, fjällhed och höglänta fjällmyrar i väster. Barrskogarna består i öster av främst gran och västerut av tall. Hela området är ett urgammalt samiskt land fullt av spår efter samiskt liv och renskötsel. I byn Sjisjka levde den kände samiske konstnären Nils Nilsson Skum. 

Malmbanan skär genom området i nord-sydlig riktning. Vill man komma mitt i reservatet, tar man tåget och stiger av vid Sjisjka hållplats. Därifrån går en lättgången gammal stig mot Nikkaluokta från vilken man har god kontakt med Sjisjkaáhpi och dess fågelliv. Bilväg löper fram till reservatsgränsen vid Kaitum kapell i söder. Även härifrån löper en vandringsstig mot Nikkaluokta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kaitum fjällurskog består av ett äldre naturreservat och ett domänreservat. Naturreservatet har behållit sina föreskrifter, läs mer i beslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2000

Storlek: 900 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 4 kilometer sydväst om Svappavaara. Skogsbilväg eller tåg till Kaitum, tåg till Sjisjka.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss