Didnok

Milsvid utsikt över berg och skogar från Didnoks topp. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Berget Didnok är huvudattraktionen i naturreservatet med samma namn. Ett besök här passar dig som vill göra en vandring eller skidtur i obanad terräng genom den gamla tallskogen upp till Didnoks topp. Från hällmarken på toppen av berget är utsikten milsvid över de stora skogarna i Kronogårdsreservatet.

Landskap för vandring

En tur upp på Didnoks topp är en fin utflykt. När du lämnat vägen vandrar du uppför en sluttning med gammal, urskogsartad tall- och barrblandskog. Beundra de grova gamla tallarna och sälgarna med sin skrovliga bark och knotiga grenar. Trots att berget inte når mer än omkring 100 meter över omgivningarna blir du rikligt belönad med storslagen utsikt när du når hällmarkerna på bergets topp.

Terrängen söder om berget är ett småkuperat moränbacklandskap där du kan vandra i relativt lättgången skog mellan små myrar och tjärnar. I den här delen av reservatet går det en gammal stig som leder in i Kronogårds fjällurskog. Stigen utgår från den skogsbilväg som slutar vid reservatets östra gräns, och ansluter till Kronogårds stigsystem vid Titnokstugan.

Didnok i höstskrud. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gamla tallar och brand

Naturreservatet Didnok hyser en riktigt gammal skog. Här finns många gamla grova sälgar och även tallar som var små plantor på 1600-talet. Det finns gott om spår efter skogsbrand i form av brandljud i gamla tallar och kolad ved. Bara de tallar som är äldre än 300 år har brandljud, vilket antyder att det troligen är minst 200–250 år sedan det brann.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2020

Storlek: Cirka 2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Didnok ligger i södra delen av Jokkmokks kommun, cirka 35 kilometer söder om Jokkmokks centralort. Åtkomsten till reservatet är starkt begränsad då skogsbilvägen till området är avgrävd, och det är ca 5 km att gå innan man når reservatet från allmän väg E 45.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss