Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grundträskån

Bäck med skog runt omkring

Grundträskån. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Grundträskån är en skogsmosaik med en säregen karaktär. Reservatet har fått sitt namn från ån som rinner rakt igenom det från norr till söder. Tvärställt åns riktning ligger småkuperade sandryggar med torv emellan, som ger området ett strimmigt utseende.

Kuperat och våtmark

Det långsmala reservatet sträcker sig längs med Grundträskån och består av småkuperade ryggar och mellan dem stora och små våtmarkspartier. Skogen är präglad av närheten till bäcken och är väldigt variationsrik. Partier med gransumpskog bryter av mot torrare åsar med tall. Barrskogen är generellt sett gammal, med träd på cirka 140-170 år. Många av träden har rikligt med hänglavar. I vissa delar av skogen finns ett stort inslag av lövträd, framförallt björk och asp. 

Det finns mycket död ved i skogen, både i form av bland annat liggande granved och lövved i olika nedbrytningsstadier och högstubbar av tall. I söder finns ett område med en tallbränna. 

Våtmarken har restaurerats i reservatet

Innan reservatet bildades hade människor under 1900-talet grävt diken i en blöt del av skogen, för att leda bort vatten och öka skogens tillväxt. Länsstyrelsen har restaurerat området genom att ta bort och plugga igen dikena så att det blev en naturlig sumpskog igen. Restaureringen har gynnat den biologiska mångfalden och gjort att olika fiskarters lekbottnar i kringliggande vattendrag inte slammar igen längre.

Restaurering av våtmarker

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix/Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 3,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Grundträskån ligger cirka 17 kilometer nordväst om Morjärv, i nordligaste spetsen av Kalix kommun. Från väg E10 mellan Morjärv och Svartbyn går en avtagsväg västerut till Östansjö och Kälvjärv. Vid Kälvjärv kan man svänga av på ytterligare en väg åt sydväst och komma fram till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss