Skyfallsliknande regn i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Södra Liksgielas

Gammal skog med mossklädd mark och döda liggande träd

Södra Liksgielas. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Södra Liksgielas utgörs av en mängd olika urskogslika skogsmiljöer och värdefulla myrmarker. 

Södra Liksgielas utgörs av det cirka 540 meter över havet höga berget Södra Liksgielas, och sträcker sig vidare västerut längs Storbäcken över Kallkällmyran, bort mot Stenmyran.

På berget växer brandpräglade och urskogslika barrskogar, där den senaste skogsbranden ägde rum för cirka 150-160 år sedan. På många håll är barrskogarna mycket lövrika och både liggande och stående död ved förekommer rikligt. Områdets mittersta delar består av myrmarker, sumpskogar och barrskogar på frodig mark. Längst i väster växer en gles och gammal tallskog på bitvis väldigt stenig och blockig mark. Här finns det rikligt med tallar och granar som överlevt tidigare skogsbränder och når åldrar upp emot 400 år.

I hela naturreservatet finns flera hotade vedsvampar och lavar som är knutna till gamla, orörda skogar. Detta i kombination med de olika urskogsartade skogstyperna och värdefulla myrmarkerna bildar en sammanhängande helhet med stor variation och mycket höga naturvärden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2009

Storlek: 4,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Södra Liksgielas ligger cirka 12 kilometer sydost om Arjeplogs samhälle. Längs riksväg 95, cirka 13 kilometer öster om Arjeplog, sväng av söderut på en mindre väg mot Hällbacka som efter ytterligare cirka 5 kilometer på skogsbilvägar leder fram till reservatet. Efter Slagnäsvägen, cirka 14 kilometer söder om Arjeplog, sväng av österut på en mindre väg som efter ytterligare 2 kilometer når fram till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss