Skyfallsliknande regn i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Björkberget

Stammen på ett grovt aspträd

Asp i Björkberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Björkberget är ett fint exempel på en äldre, lövrik skog som har vuxit upp efter en skogsbrand. Den senaste branden härjade i området för ungefär 200 år sedan.

Den lövrika blandskogen som dominerar i området är runt 150 till 200 år gammal. I fuktstråk där skogen har klarat sig undan den senaste branden är träden betydligt äldre. De garnlavsdraperade gamla granarna är uppemot 300 år.  

I Björkberget har ett stort antal fynd av rödlistade svampar och lavar gjorts, dels knutna till gammal sälg och asp, men också till partier med äldre granskog. Det finns gott om gamla, nästan helt nedbrutna lågor som sannolikt är branddödade granar som stått torra långt efter branden.

Norra delen av naturreservatet är tallskogsdominerad och är med sin rikedom på små klarvattentjärnar och mosaikartade struktur mycket naturskönt. Tallskogen är ljus och lättvandrad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2007

Storlek: 2,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Björkberget ligger 16 kilometer sydväst om Vuollerim. Strax söder om Kåikul går en väg västerut längs Görjeån. I höjd med Övre Görjeå går en skogsbilväg över ån och mot reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss