Ahmarova

Skogsklädd hällmark

Ahmarova naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I detta reservat finns allt ifrån våtmarker till gamla granskogar. Området är en fristad för många arter som är trängda i ett annars kraftigt påverkat landskap.

Rikligt skogsbestånd

Söder om Ahmarovaberget och runt Vinsaberget växer en urskogsliknande granskog. Vill du se urskogsartad tallskog ska du gå till den östra delens hällmarker. Vissa gammeltallar har överlevt flera bränder. De kallas överståndare och är uppemot 250-350 år gamla. Döda och döende träd som får stå kvar är viktiga för många insekter och svampar. I området är det ovanligt gott om lövträd. Asp är vanligast, men det finns även gott om björk och sälg.  

Spår av brand

Reservatet bär tydliga spår efter brand och detta kan du se i form av träd med brandljud och brandsotade stubbar. Vid Vinsaberget står det kvar höga stubbar som visar kraften hos den hårda brand som härjade i det området.  

Sällsynta arter

Det finns flertalet sällsynta arter som trivs i just de miljöer som finns i Ahmarova. Detta gäller till exempel svampen doftskinn som kan ha en svag doft av kokos. Tretåig hackspett vistas även i reservatet och spår efter den kan ses genom att den delvis avbarkar stammarna på granar i jakt på insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 7,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Ahmarova är beläget cirka 25 kilometer nordnordväst om Svanstein och cirka 15 kilometer väster om Pello i Övertorneå kommun. Närmaste samhälle är emellertid Aapua, därifrån går en väg söderut. Ta av till vänster efter cirka sex kilometer och sedan börjar reservatet, till höger om vägen, efter några hundra meter.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss