Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bergträsket

Hällmarker i solsken

Hällmarker. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Bergträsket är ett lättillgängligt skogsreservat som ligger nära Kalix tätort. Naturen i området är varierad med grannaturskog, myrar, klippor, stora flyttblock och tjärnar.            

Landskapet i Bergträsket är kuperat. Skogen i området domineras av lövrik grannaturskog. Granskogen är olikåldrig och luckig med ett stort inslag av aspar. Tallhällmark bryter av granskogen och det finns också blötare områden med sumpskog.

Intressanta kärlväxter i området är bland annat nattviol, spindelblomster, vitpyrola, ögonpyrola, hällebräken och stensöta. Bland kryptogamerna, alltså lavar, svampar och mossor, förekommer rara arter som stiftgelélav, liten aspgelélav och harticka.

Naturreservatet Bergträsket är lättillgängligt för allmänhet på grund av dess läge och de strövstigar som finns i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på markerad led och på sjön Bergträsket
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2007

Storlek: 1,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Bergträsket ligger 8 kilometer nordväst om Kalix och cirka två kilometer norr om Gammelgården. Skogsbilvägar går i närheten av reservatet, bland annat vid sydöstra hörnet, där det går att lämna en bil och gå in i reservatet där våtmarken är som smalast. En dålig skogsbilväg går till en vändplan söder om området, därifrån går det också att gå.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss