Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bergträsket

Bergträsket är ett lättillgängligt skogsreservat som ligger nära Kalix tätort. Naturen i området är varierad med grannaturskog, myrar, klippor, stora flyttblock och tjärnar.            

Hällmarker i solsken

Hällmarker. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Landskapet i Bergträsket är kuperat. Skogen i området domineras av lövrik grannaturskog. Granskogen är olikåldrig och luckig med ett stort inslag av aspar. Tallhällmark bryter av granskogen och det finns också blötare områden med sumpskog.

Intressanta kärlväxter i området är bland annat nattviol, spindelblomster, vitpyrola, ögonpyrola, hällebräken och stensöta. Bland kryptogamerna, alltså lavar, svampar och mossor, förekommer rara arter som stiftgelélav, liten aspgelélav och harticka.

Naturreservatet Bergträsket är lättillgängligt för allmänhet på grund av dess läge och de strövstigar som finns i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på markerad led och på sjön Bergträsket
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2007

Storlek: 1,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län