Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björn

Barrskog och klapperstensfält

Vy från Björn. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Björn ligger långt österut i Kalix skärgård. Naturreservatet består av den större ön Björn, flera småöar och vattenområdet runt omkring dem. 

Det finns forn- och kulturlämningar på ön Björn i form av en labyrint och efter ett forna fiskeläge i form av bland annat två husgrunder och en gistgård – stenrösen där torkställningar för näten stod.

Ön Björn är störst i naturreservatet. Ön höjer sig 5 meter över havsytan och det innebär att ön började resa sig ur havet för omkring 500 år sedan. Allt eftersom nytt land har bildats så har ön påverkats av havets vågor. Detta är mest tydligt i den södra delen där det har bildats ett par mindre klapperstensfält. Björn är skogsklädd och det är framförallt äldre granskog som finns här.

Björnrevet omfattar tre mindre och delvis lövskogsklädda holmar. Innan området blev naturreservat var det ett fågelskyddsområde. Björnrevet har varit skyddat som fågelskyddsområde sedan 1969. Holmarna är bra häckningslokaler för tärnor, änder och vadare. Bland annat förekommer här häckning av rödbena och roskarl. Det råder fortfarande landstigningsförbud på holmarna.  

Malgrundet ligger längst västerut i reservatet och är en vacker utflyktsholme med mycket enbuskar. Även ön Björngrundet ingår i naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved.
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar.

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1997

Storlek: 3,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Björn ligger längst österut i Kalix skärgård, mellan Båtskärsnäs och Seskarö.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss