Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stor-Killer

Hänglavsdraperad gran med människa i bakgrunden

Stor-Killer. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Cirka fem kilometer nordost om byn Kåbdalis i Jokkmokks kommun ligger Stor‑Killer i ett naturskönt och småkuperat moränbacklandskap med gott om små tjärnar och myrar.

Många av träden har vuxit upp efter den senaste branden som har daterats till cirka 1830‑1840.

Det är ovanligt hög produktivitet i området, med tanke på det västliga läget och höjden över havet som ligger på cirka 400‑450 meter. Det gör att skogen är förhållandevis virkesrik och att träden är högresta. 

I den nordligaste delen av området finns det främst bördig barrblandskog. I stora delar av sluttningen av Vaksavare växer det grova och högresta granar och tallar. Närmast myrarna skiftar skogen till frodig gransumpskog. Inslaget av grova lövträd, främst sälg och björk, är stort i hela sluttningen. Att det finns gott om grova lövträd gynnar till exempel doftticka och lunglav. De förekommer rikligt på både asp, sälg och björk.     

Högst uppe på berget Stor‑Killer finns det gammal urskogsartad granskog med gott om rötade granlågor. Granarna är draperade med enorma mängder av hänglavar, främst garnlav. På granlågorna finns arter som rosenticka, lappticka och stjärntagging. Alla är arter som är beroende av att det finns en god kontinuitet av granlågor. Även här i granskogen förekommer gamla, grova sälgar med lunglav.

Arter i reservatet

På  grund av den höga tillgången på lågor finns det gott om arter som är knutna till naturskogar. Till exempel växer rynkskinn, doftskinn, granticka och den mycket sällsynte grantickeporing på granlågor. På tallågor har bland annat dvärgbägarlav, fläckporing, gräddporing och gulporing noterats.

På de levande gamla granarna förekommer liten sotlav tillsammans med arter som gammelgransskål, knottrig blåslav och violettgrå tagellav.

Ett litet annorlunda fynd som har gjorts på en sälglåga i reservatet är vedsvampen Antrodiella faginea. Det är första exemplaret som har hittats i Norrbotten och det var så sent som 2007 som den upptäcktes för första gången i landet. I nuläget finns det endast sju fynd registrerade för Sverige. I vårt grannland Finland förekommer svampen sparsamt och fläckvis men den är inte direkt sällsynt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ned. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2014

Storlek: 1,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Stor-Killer ligger cirka 5 kilometer nordost om Kåbdalis. Lämpligaste vägen till reservatet är norrifrån, från vägen mellan Källbacka och E45. Efter att ha svängt av från den allmänna vägen är det cirka 2 kilometer på enskild väg till reservatet. Det står en vägbom i början av den enskilda vägen men den är endast stängd under förfallstid.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss