Vasikkavuoma

Spång ut på Vasikkavuoma

I Vasikkavuoma finns spänger och andra friluftsanordningar för besökare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

En bit utanför Pajala ligger Vasikkavuoma, Nordens om inte Europas största slåttermyr. I mer än tvåhundra år har traktens bönder skördat hö av starr och fräken på den vidsträckta myren. Vasikkavuoma är inte bara en kulturhistorisk skatt, här finns en rikedom av mossor, växter och fåglar. Här finns parkering, grillplatser, raststuga och dass. Delvis tillgänglighetsanpassade spänger tar dig enkelt ut på myren.

Ett reservat för alla

Vasikkavuoma är lätt att besöka och passar alla åldrar. Här finns parkeringsplats, spänger att gå på och fina grillplatser. Det finns även ett fågeltorn från vilket du har all möjlighet att spana på fåglar. Vem vet, kanske uppenbarar sig Sveriges minsta fågel i kikaren. Kungsfågeln väger bara 5 gram och är drygt 9 centimeter lång men ändå flyttar den ibland så långt som till Afrika. Spetsar du öronen kanske du hör den sjunga sin mjuka och lite vemodiga sång.

Vintertid gör föreningen som sköter om Vasikkavuoma ofta skidspår på myren. Det går också att använda grillplatserna vintertid.

Vasikkavuoma genom århundradena

Besök den stora myren och känn historiens vingslag. Här har människor arbetat och kämpat sedan 1700-talet. Myrslåtter var vanligt förr, särskilt i Tornedalen där man nyttjade höet som vinterfoder till boskapen. Värdefullast var sjöfräken men också flera starrarter slogs med lie, räfsades, hässjades och förvarades sedan i de många timrade ladorna till vintern då höet fraktades hem till gårdarna med häst och släde.

Liksom på de flesta håll i Norrbotten upphörde myrslåttern på 1950-talet. Vide och sly vandrade in på slåttermarken, lador och slåtterkojor började förfalla. Räddningen blev den restaurering som inleddes 1995 då stora delar av myren återställdes. Nu slås myren årligen av kringliggande byar och om hösten doftar det gott om hö då ladorna återigen fylls med årets skörd. En gång fanns här över 300 lador. Nu återstår ett 80-tal av dem och du kan ta dig en närmre titt om du följer den spångade stigen ut på myren.

Växternas dunderhonung

Nästan hela reservatet är myrmark och genom myren rinner Vasikkajoki. Myren översvämmas varje vår och vattnet ger näring till växtligheten. I marken döljer sig nämligen en rik berggrund med kalksten och skiffer. Berggrunden, tillsammans med slåttern, gör Vasikkavuoma till ett mycket artrikt reservat med en många olika arter av framför allt mossor och växter. Här finns också den fridlysta och mycket sällsynta käppkrokmossan som trivs i järnhaltigt vatten.

Myrbräcka

Myrbräckan är en av blommorna på den vidsträckta slåttermyren. Foto: Emilia Vesterberg/Länsstyrelsen Norrbotten

Gillas av fåglarna

Vasikkavuoma är ett givet tillhåll för många fåglar - närmare 70 fågelarter har setts här. Myren är viktig både som rastplats och häckningsområde för vadare, tranor och sjöfåglar. Även ugglor trivs i reservatet. I maj är det livat i reservatet. Då stämmer vadarna in i den årliga vadarkören. Varför inte fira gökotta? Ge dig ut en tidig vårmorgon och hör göken gala. Om vintern lägger sig stillheten över Vasikkavuoma, när de flesta fåglarna flyttar till sydligare breddgrader.

Lada på myren

En av ett 80-tal lador som fortfarande finns kvar på Vasikkavuoma. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld på anvisade platser
 • plocka bär och matsvamp
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1999

Storlek: 2,1 kvadratkilometer

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Spången är extra bred men uppfyller inte alla krav på tillgänglighetsanpassning för rullstol. Övernattningsstuga/ konferenslokal drivs av Camp Vasikkavuoma.

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 1 mil från Pajala. Kör västerut efter väg 395. Sväng vänster in i byn Erkheikki, därifrån är det skyltat till parkering.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss