Tunturit

Stenig mark och skog i höstfärger

Stenig mark och gammelskog i Tunturit. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Tunturit är ett stort och väglöst, kuperat vildmarksområde som ligger strax öster om byn Nilivaara i Gällivare kommun.

För den som orkar upp på någon av bergstopparna i området väntar belöning i form av en milsvid utsikt över reservatet, som är helt väglöst och omfattar urskogar, lågfjäll och vidsträckta myrmarker.

Intressant geologi

Förutom mycket höga biologiska naturvärden har Tunturit även höga geovetenskapliga värden, då området knappt alls påverkats av de två senaste istiderna. Området är så opåverkat av den senaste istiden att inte ens blocken och stenarna i markytan rubbats ur sina lägen. I det synnerligen bistra klimat som rådde under den föregående isfria perioden för cirka 75 000 år sedan bildades också de stora områden med frostsprängt berg (så kallade rösberg) som omger bergstopparna i reservatet.

Slåtter och renbete

Myrslåtter har bedrivits på vissa av våtmarkerna i området och exempelvis på Keskiilakiijänkkä finns fortfarande några lador kvar som påminner om äldre generationers slitsamma arbete på myren. Det är dock känt att Tunturit under lång tid nyttjats som renbetesland av den samiska befolkningen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Gällivare/Pajala

Bildat år: 2008

Storlek: 120 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Tunturit ligger cirka 5 kilometer öster om Nilivaara. Reservatet är väglöst land och kan endast nås till fots eller vintertid med skidor.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss