Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Linkkarova

Gles barrskog på sandig hedmark

Linkkarova. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Linkkarova hittar du en lavrik tallhed på sandmark. Vid isavsmältningen bildade det framforsande smältvattnet ett stort sanddelta vid högsta kustlinjen. Vinden skapade sedan flygsandsdyner av sanden.

Det är på dessa flygsanddyner vi idag har en vacker tallhed. Brandljud, skador av brand i tallarna, vittnar om att många skogsbränder har löpt fram genom området. Det finns en sparsamt representerad generation tallar i 200-250 års ålder, men huvuddelen av beståndet är inte mer än dryga 100 år. Det finns också stora öppna ytor utan träd och plantor.

Centralt i reservatet finns två mindre sänkor som skiljer sig från omgivningen genom att de är fuktigare. Där växer blåbär, odon, skvattram, dvärgbjörk och hjortron med vitmossor i botten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1997, reviderad 2009

Storlek: 0,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 17 kilometer nordnordväst om Lansjärv. En väg söderut från Satter i Gällivare kommun leder fram till först Linkkarova och sen Linalinkka.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss