Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Yttre Storberget

Yttre Storberget är ett kalottberg, vilket betyder att toppen av berget alltid har legat ovanför högsta havsnivån. Sluttningarna visar tydliga spår efter havets vågor och här finns kalspolade hällar och på flera ställen är marken ursvallad och stenig.

Människa som sitter på en stor liggande tall

En jättetall som rasat för länge sedan i Yttre Storberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogarna på berget är tydligt påverkade av skogsbränder och av brandspåren att döma har reservatet berörts av minst tre bränder under de senaste 300 åren. Den senaste skogsbranden som drog fram genom skogarna på Yttre Storberget inträffade 1933. Bränderna har skapat en stor mosaik av olika typer av skogsbestånd i området. I reservatet finns alltifrån täta, självgallrande stavatallskogar, via magra hällmarkstallskogar till frodiga lövbrännor och högproduktiva, lövrika barrblandskogar.  

Det finns många intressanta och sällsynta arter i Yttre Storberget. I områden med rörligt markvatten blir vegetationen frodig och där hittar man arter som trolldruva, liljekonvalj, strutbräken och tolta. På sälgar i reservatet kan man finna både lunglav och doftticka, och på asp finns bland annat stiftgelélav och liten aspgelélav. På lågor av lövträd finns arter som gyttrad taggsvamp och finporing medan exempelvis fläckporing har hittas på tallågor i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009, utvidgades 2016

Storlek: 2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Det finns inga markerade stigar eller anläggningar i området.

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark