Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Måkkaure

Sjö i förgrunden och gammal skog i bakgrunden

Måkkaures många små sjöar ger en vacker utsikt mot den gamla skogen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Fredéric Forsmark

I Måkkaure är det lätt att vandra längs de höga tallåsarna som slingrar sig fram mellan de små sjöarna. Landskapet här är vackert. Skogen skiftar mellan urskogsartad granskog och torra tallbackar. Passa på att krama en 500‑åring, de knotiga gamla tallarna har stått här sen Gustav Vasas tid. I reservatet finns många sällsynta arter och vem vet, kanske får du sällskap av en under fikapausen. Den nyfikna lavskrikan brukar nämligen våga sig fram för en munsbit eller två. Reservatet passar stora som små, så knyt vandringskängorna eller ta med skidorna en krispig vinterdag och ta omvägen förbi Måkkaure, välkommen!

I spåren av istiden

Måkkaure består av ett mindre dödisområde. Dödisområdet är ett resultat av att delar av inlandsisen här bröts loss och smältes ner. Smältvattnet skapade små sjöar med omgivande åsar. En svindlande tanke, att vi än idag ser spåren efter det mäktiga istäcke som en gång täckte vår del av jorden. En bonus för oss är att isen skapat det landskap som Måkkaure är ett exempel på.

Bild på en av tallåsarna i reservatet.

Snirklande tallåsar karaktäriserar naturreservatet Måkkaure. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Frédéric Forsmark

Skogsbrandens framfart

Den senaste skogsbranden rasade i reservatet för cirka 200år sedan. Hur den dragit fram är svårt att säga men troligtvis har den rört vid de flesta delarna av Måkkaure men med en varierande styrka. Som ett resultat av branden har en tät, stående tallskog med klena träd skapats på sina ställen i reservatet, så kallad stavatallskog. De taniga tallarna kanske inte ser mycket ut för världen, men trots sin ringa tjocklek är de gamla och de smala årsringarna gör att den döda veden får hög kvalité och lockar till sig ovanliga arter. Denna skogstyp var tidigare ett vanligt inslag i skogslandskapet men är i dagens hårt brukade skogar en mer och mer sällsynt företeelse.

Granar och tallar med stil

Skogarna i Måkkaure är med tanke på dess läge, norr om Polcirkeln, relativt produktiva och högväxta. Framförallt i granskogen blir träden rejält höga. Här finns många tallar och granar som är ca 250–350 år gamla. Det finns även enstaka bjässar till tallar som kan vara ända upp emot 500 år. I tallskogen kan du som besökare stöta på resterna av för längesedan vindfällda talljättar, deras knotiga grenar sträcker sig mot skyn och de lyser med sin silvergråa färg vilket gör dem relativt lätta att få syn på. Här finns också en del lumpade stockar som skvallrar om att dimensionsavverkningsepoken satt sina avtryck även i Måkkaures skogar.

Gammal tall som har fällts av vinden.

De fallna talljättarna representerar en svunnen generation träd. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Frédéric Forsmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2019

Storlek: 1,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är söderifrån, från väg 97, via Övre Kuouka och sedan in på den skogsbilväg som går öster om reservatet.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss