Bergmyrberget

Gammelskog

Bergmyrberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Omgiven av ungskogar och myrmarker sträcker sig det långsmala naturreservatet Bergmyrberget som en grön remsa över toppen av berget fram till Hällmyran i norr.

Här finns gott om högvuxna tallar, men också gran och björk. I sydsluttningen är det delvis brant och blockigt. Här växer en urskogsartad tallskog med 200-250 år gamla tallar. I branten finns massor med liggande och stående död tallved. I reservatets nordsluttning växer det mera gran och björk och den döda veden består mest av granlågor.  

Gamla brandskador i träden visar att den senaste branden i området ägde rum långt tillbaka i tiden. Det hänger gott om garnlav i träden, vilket visar att skogen är gammal. På granlågor finns ovanliga vedsvampar som gränsticka och den vackra rosentickan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 0,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Bergmyrberget ligger cirka 10 kilometer sydost om Arvidsjaur. Från väg 94 öster om Arvidsjaur finns en avtagsväg söderut vid Framnäsviken, som leder till reservatet. En omarkerad cykelstig går genom området.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss