Gardevare

Tjärn omgiven av barrskog

Gardevare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Gardevare är ett avlångt naturskogsområde som sträcker sig över två toppar, Gardevare och Ruongovaratj.

Det är granskogen som dominerar i Gardevare. I höjdlägena och i nordsluttningen är skogen urskogsartad och har, förutom gran, ett stort inslag av löv. Här finns många sälgar som det växer lunglav och doftticka på. Lågor, torrträd, högstubbar och gamla träd förekommer rikligt i hela området. På granlågor växer naturskogskrävande vedsvampar som lappticka, gränsticka och rynkskinn. I området finns också många spår av tretåig hackspett som ringar träd och skalar av barken på jakt efter insekter som lever under barken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Gardevare ligger cirka 10 kilometer nordost om Moskosel. Du når reservatet norrifrån via mindre vägar från den väg som går just söder om Piteälven eller söderifrån, även där via mindre vägar, från den väg som går österut norr om Moskosel.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss