Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åsarna

Öppen sjö under vintertid med gammal skog runt om kring.

Åsarna i vinterskrud. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Till Åsarna kan alla som är beredda att hoppa över stockar och stenar åka, men ladda upp med matsäck. Den backiga terrängen tar på benen! Här kan du vandra på torra tallbackar eller leta tickor i ravinernas trolska granskogar. Krama en 400-åring, gammeltallar är numera sällsynta i vårt land. Genom Åsarnas mångformiga natur rinner Kvarnbäcken och lyssnar du noggrant kan ett Plask avslöja var bäckens ingenjörer, bävern, håller hus.

Stavatallskog, en ovanlig skogstyp

Uppe på de slingrande torra backarna i Åsarna växer så kallad stavatallskog. Stavatallskog är en skogstyp som uppkommit naturligt efter brand. Tallarna här står så tätt att trängsel och konkurrens om ljus, näring och vatten gör att de svagaste dör och gallras ut av skogen själv. De taniga tallarna kanske för ett otränat öga inte ser mycket ut för världen men trots sin ringa tjocklek är de gamla, och de smala årsringarna gör att den döda veden får hög kvalité och lockar till sig ovanliga arter. Denna skogstyp var tidigare ett vanligt inslag i skogslandskapet men är i dagens hårt brukade skogar en sällsynt företeelse.

Tät tallskog

Stavatallskog i hjärtat av Åsarna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

Brandspår

I Åsarna finns anmärkningsvärt många, upp emot 400-åriga knotiga tallar. Ibland så många att de bildar en hel skog, något som är helt unikt! De allra flesta bär spår av gamla skogsbränder. Avlånga ärr, så kallade brandljud, som sträcker sig upp från basen av stammen och vidare upp längs stammen skvallrar om de gamla trädens historia. Vissa av överståndarna har högresta brandljud som sträcker sig upp emot halva stammens längd och vittnar om att branden haft ett intensivt, våldsamt förlopp. Att de fortfarande lever, visar på den mäktiga motståndskraft de gamla tallarna besitter!

Tallstammar med ärr på stammarna av tidigare skogsbränder

Exempel på brandljud. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2019

Storlek: 4,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 28 kilometer nordöst om Harads. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är från sydöst, via Gärdan där en skogsbilväg går västerut och leder till reservatet.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss