Enstakaberget

Gammelskog

Enstakaberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet ligger cirka 2,5 kilometer söder om det välbesökta reservatet Storforsen. På den nordvästra sluttningen av berget hittas anmärkningsvärda arter som den intensivt gröna lunglaven och den rosa rosentickan.

Området utgörs av Enstakabergets branta nordvästsluttning. Den sträcker sig ned från sjön Västertjärnen, mellan de två mindre höjderna Västra- och Östra Tallberget.

Skogen i reservatet är en sammansättning av olika skogstyper. Här växer både lövrik blandskog med mycket asp och sälg, mer grandominerade delar med mycket död ved samt ren tallskog som vuxit upp naturligt efter skogsbrand. Flera skogsbränder har satt sin prägel i området under tidens lopp, vilket bland annat avslöjas i brandskador, så kallade brandljud, på gamla tallar. I en flera hundra år gammal tall finns exempelvis hela fyra brandljud.

De olika orörda skogstyperna inom reservatet utgör livsmiljöer för flera anmärkningsvärda arter som är knutna till naturskogar. Bland annat växer den vackra och grönskimrande lunglaven på gamla sälgar, den rosaaktiga rosentickan på rötade döda träd och om man tittar närmare på gamla granar kan man hitta de små fruktkropparna av gammelgransskål.

Rosenticka på trädlåga

Rosentickan finns i Enstakabergets skogar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2010, utökning 2017

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Längs väg 374, i Vidsel, sväng av söderut mot Manjärv. Sväng sedan av västerut mot Åkerdal och Sörstrand, följ vägen cirka 8,5 kilometer och sväng sedan söderut. Följ denna mindre väg 1,5 kilometer och ta sedan av österut. Efter cirka 150 meter ligger reservatet angränsande till vägen.

Från söder, längs riksväg 94, 10 kilometer väster om Vistheden sväng norrut. Efter 8 kilometer ta av österut och följ skogsvägen ytterligare cirka 4,5 kilometer. Mellan Långträsket och Abborrtjärnen sväng österut, kör 2 kilometer och sväng sedan österut igen. Efter cirka 5,5 kilometer ligger reservatet angränsande till vägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss