Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bränseln

Under träd, jord och rötter döljer sig en berggrund som det här reservatet vilar på. Den är kalkrik och det betyder att den skog du vandrar i är en kalkbarrskog. En artrik sådan! Varför inte titta på - men inte röra - den vackra men giftiga tibasten? Att berggrunden är kalkrik visar sig också i de kulturlämningar som finns uppe på Fällberget. Här finns gamla dagbrott där dolomit och marmor bröts förr i tiden.

Kalkrikt är lika med artrikt

Kalken finns i det vatten som tränger fram ur marken. Det näringsrika vattnet får reservatet att blomstra av smörboll, liljekonvalj, midsommarblomster och skogsviol. Besöker du reservatet framåt sensommaren och hösten kan du istället se trolldruvans svarta bär och tibastens röda. Den giftiga tibasten är en farlig skönhet som ska lämnas ifred.

Vad är ett dråg?

Biologer som inventerar skog pratar ofta om dråg. Ett dråg är ett område där vattnet strömmar genom och över marken. I många fall ger det området en särskild växtlighet och en artrik miljö.

I Bränseln växer bland annat ormbunkar som ekbräken, hultbräken och majbräken i de frodiga drågen. Här finns det också gott om det vi kallar för lågor – träd som kanske rötats av en svamp, dött och fallit till marken. Här kan du hitta spännande svampar. Ta dig tid att undersöka en låga, kanske hittar du rosentickan, ulltickan eller rent av den krävande blacktickan. De finns inte i vilka skogar som helst – endast i gamla skogar som lämnats ifred från avverkningar och andra störningar.

Ett reservat för stora och små

Reservatet passar både stora och små. Det finns ingen stig så var beredda med karta och gärna kompass - det blir ju lite mer äventyr så här! Kommer ni hit på hösten kan ni leta tickor på de omkullfallna träden. Hittar du en sälg kan du se efter om lunglaven växer på den. Den smaragdgröna laven är lätt att känna igen på sitt frodiga växtsätt.

Varför inte ta med sig en liten krysslista och kryssa i vad ni sett under dagen?

Krysslista för Bränselns naturreservat Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att våra orkidéer är fridlysta. De har höga krav på sin växtplats och kan inte överleva om förutsättningarna inte är de rätta. Du kan beundra dem och ta en bild om du vill, men inte ta med dem hem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Tibast med röda bär

Tibast med sina giftiga, röda bär. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2016

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län