Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bränseln

Tibast med röda bär

Tibast med sina giftiga, röda bär. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Bränseln ligger på en kalkrik berggrund som utsöndrar kalk i marken. I området växer en sällsynt och artrik kalkbarrskog. Varför inte titta på - men inte röra - den vackra men giftiga tibasten? Att berggrunden är kalkrik visar sig också i de kulturlämningar som finns uppe på Fällberget. Här finns gamla dagbrott där dolomit och marmor bröts förr i tiden.

Kalkrikt är lika med artrikt

Kalken finns i det vatten som tränger fram ur marken. Det näringsrika vattnet får reservatet att blomstra av smörboll, liljekonvalj, midsommarblomster och skogsviol. Besöker du reservatet framåt sensommaren och hösten kan du istället se trolldruvans svarta bär och tibastens röda. Båda växernas bär är giftiga så rör dem inte.

Vad är ett dråg?

Biologer som inventerar skog pratar ofta om dråg. Ett dråg är ett område där vattnet strömmar genom och över marken. Ofta är dråget artrikt och får en särskild växtlighet.

I Bränseln växer bland annat ormbunkarna ekbräken, hultbräken och majbräken i de frodiga drågen. Här finns också gott om det vi kallar för lågor – träd som kanske rötats av en svamp, dött och fallit till marken. På dessa nedfallan trädstammar kan du hitta spännande svampar. Ta dig tid att undersöka en låga, kanske hittar du rosentickan, ulltickan eller rent av den krävande blacktickan. De finns inte i vilka skogar som helst – endast i gamla skogar där de döda träden lämnas kvar.

Ett reservat för stora och små

Reservatet passar både stora och små. Det finns ingen stig så var beredda med karta och gärna kompass. Kommer ni hit på hösten kan ni leta tickor på de omkullfallna träden. Hittar du en sälg kan du se efter om lunglaven växer på den. Den smaragdgröna laven är lätt att känna igen på sitt frodiga växtsätt.

Varför inte ta med sig en liten krysslista och kryssa i vad ni sett under dagen?

Krysslista för Bränselns naturreservat Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att våra orkidéer är fridlysta. De har höga krav på sin växtplats och kan inte överleva om förutsättningarna inte är de rätta. Du kan beundra dem och fota dem, men inte ta med dem hem.

Våtmarken har restaurerats i reservatet

Innan reservatet bildades hade människor under 1900-talet grävt diken i en blöt del av skogen, för att leda bort vatten och öka skogens tillväxt. Länsstyrelsen har restaurerat området genom att ta bort och plugga igen dikena så att det blev en naturlig sumpskog igen. Restaureringen har gynnat den biologiska mångfalden och gjort att olika fiskarters lekbottnar i kringliggande vattendrag inte slammar igen längre.

Restaurering av våtmarker

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2016

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer nordväst om centrala Råneå. Området nås från landsvägen som passerar Norra Prästholm.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss