Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Illok

Sjö omgiven av barrskog

Vy över sjön Illok som gett reservatet sitt namn. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Strax öster om Kåbdalis ligger naturreservatet Illok, ett dödislandskap med hänglavsdraperad gran- och barrblandskog. Här trivs urskogens arter och vid någon av reservatets små sjöar är det lätt att hitta en mysig fikaplats.

Inlandsisen har format landskapet

Illok är ett typiskt moränbacklandskap, ett så kallat dödislandskap, som är typiskt för trakterna runt Kåbdalis. Inlandsisen lämnade efter sig ett småkuperat ås- och backlandskap där ett flertal småmyrar, tjärnar och sjöar ligger inbäddade mellan skogsklädda åsar som lämpar sig för vandring.

Skogen i reservatet var en gång en del av de milsvida urskogar som fram till för några decennier sedan bredde ut sig över stora, sammanhängande arealer i trakten. Trots det nordliga läget är skogen relativt välvuxen. Skogen är frodig med örter här och där och det skvallrar om att det går stråk av rikare berggrund eller morän i reservatet. Skogen har hög ålder och 200‑300 år gamla träd är vanligt här.

En liten orangefärgad myr omgiven av barr- och lövskog.

Mellan de skogsklädda åsarna ligger små myrar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Urskogens arter trivs här

I reservatet påträffas flera typiska naturskogsarter. Lavskrika har visat sig och häckar med stor sannolikhet i området. De karakteristiska spåren av tretåig hackspett syns lite överallt. På de döda gamla granarna trivs många svamparter som kräver naturskog för att klara sig.

Arter som harticka, ullticka och rosenticka finns det gott om här, men de är alla rödlistade på grund av att skogar som den i Illok bara utgör en liten del av det omgivande landskapet. Mest påfallande när man går i skogen här är dock den rikliga mängden garnlav. Många av träden är draperade av den ljusa hänglaven.

En gran med grenar klädda av hängande granlav.

Garnlaven klär de gamla granarna och ger skogen en trolsk känsla. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att gräva upp eller plocka orkidéerna. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2020

Storlek: 1,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka tre kilometer öster om Kåbdalis. Följ skogsbilvägen som går österut från E45 strax söder om centrala Kåbdalis. Efter knappt tre kilometer, ta vänster på avtagsvägen och du är strax inne i reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss