Suorke

Barrskog

Suorke. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I det lilla naturreservatet Suorke finns en ovanligt frodig, grandominerad naturskog, omgiven av kalhyggen och karg tallhed.

Den frodiga växtligheten, särskilt i mitten av reservatet, beror på att det finns gott om rörligt grundvatten under markytan. Inne bland granarna finns även björk, sälg och grova aspar som är värdefulla för både djur- och växtliv.  

Här finns en hel del döda granar och aspar kvar och på granlågor växer bland annat den ovanliga blacktickan. Att skogen är gammal och opåverkad syns även på all garn- och tagellav som hänger ner från träden. I den frodiga markgrönskan hittar man ovanliga arter som röd trolldruva, myskmåra, tibast och den högväxta ormbunken strutbräken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1997

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 24 kilometer nordost om Moskosel vid väg E45, just norr om Varjisån.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss