Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kursunkangas

Barrskog på hällmarker

Kursunkangas. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet är en kanjonartad dalgång där tallen klär kullar och branter.

Dalbottnen täcks till stor del av den myr som utgör Patsangisjokis källflöden. Myrens förlängning mot söder övergår i en relativt smal men skarpt utskuren kursudal, liknanden en skreva i berget, med branta sidor. I dess botten står vatten och det finns en riklig vattenvegetation. Ytterligare söderut flackar dalgångens sidor ut och övergår i en svagt markerad sänka. Parallellt med den ovan nämnda kursudalen löper den bredare och huvudsakliga dalgången.  

Källvatten

Tallskog är den vanligaste skogen i större delen av dalgången. På dalens botten ungefär mitt i reservatet finns en mindre gransumpskog med grova och tämligen högresta granar. Patsangijoki rinner upp här på en bädd av ljus sand och bildar kristallklart källvatten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1997, reviderades 2009

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 12 kilometer nordost om Kangos. Kör på den östra sidan av Lainioälven från Kangos och norr mot Hukanmaa. Precis innan Hukanmaa sväng av österut och följ skogsbilvägen till reservatet. Vägen är i dåligt skick.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss