Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tjadnesvare

Skog i höstfärger

Tjadnesvare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tjadnesvare naturreservat är ett relativt stort granurskogsområde i västra delen av Arvidsjaur kommun. En stig genom reservatet går förbi den gamla lappvallen vid Tadnes.

En stig i området leder fram till en gammal renvall med restaurerade kåtor, bodar och andra byggnader.

Naturreservatet sträcker sig från sjön Allejaure i nordväst till berget Norr-Döttren i sydost, även den stora våtmarken Stormyran som avslutas i norr vid sjön Åssejaure ingår. Arter man kan se på Stormyran är tuvsäv, blåtåtel och flaskstarr och spår efter myrslåtter syns i form av hässjor på flera ställen.

Berget Tjadnesvare är det sydligaste i den rad av berg som ingår i naturreservatet. Berget når strax över trädgränsen och omges av myrmark, sjöar och bäckar. Granskogen i reservatet är gles och liknar fjällskog trots att området ligger långt öster om den egentliga fjällkedjan.

Här finns gott om 250-300 år gamla träd. Den stora mängden död ved i reservatet ger livsrum åt många sällsynta och hotade arter. Exempel på sådana arter är vedsvamparna gränsticka, rosenticka och ullticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Arvidsjaur och Arjeplog

Bildat år: 1988, utvidgades och reviderades 2016

Storlek: 68,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 40 kilometer nordväst om Arvidsjaur. Från väg 95 går en stig på cirka 4 kilometer till reservatet från Baktåive cirka 35 kilometer från Arvidsjaur. Österifrån nås reservatet via skogsbilväg strax norr om Strittjomvare. I norra Allejaure finns det några skogsbilvägar som tangerar gränsen på reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss