Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vitberget

Skog

Vy från Vitberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vitberget har landskapet Norrbottens allra högsta topp, 594 meter över havet, och en naturskog som bjuder på en mångfald av miljöer med stor betydelse för en mängd arter. I reservatet finns bland annat den mycket ovanliga laven långskägg, som endast är känd från ett fåtal andra platser i länet.

Reservatet är ett bergsmassiv med 6 toppar och mellanliggande sänkor. Massivet höjer sig cirka 300 meter över omgivningen.

Vitbergstoppen är den nordligaste toppen i massivet och den är alltså med sina 594 meter över havet den högsta punkten i landskapet (men inte i länet) Norrbotten. Vitbergstoppen kallas ibland "tornet" av lokalbefolkningen eftersom det tidigare har stått ett brandbevakningstorn där. Idag finns endast grundplintarna från brandtornet kvar. Här ligger också en stuga som tillhör Vidsel skoterklubb. Det finns en stig från den lilla parkeringen väster om reservatet upp på Vitbergstoppen, men den är i nuläget (februari 2021) dåligt markerad och delvis svår att hitta.

Längre söderut i massivet ligger toppen Vitbergsknacken, även kallad "knacken".

Karga toppar och frodiga slänter

Naturen är väldigt variationsrik. Stora delar utgörs av gles granskog med en del björk och tall. På de högsta topparna växer endast björk. Som kontrast till den karga höjdlägesskogen är sluttningarna klädda med frodiga och örtrika granskogar.

I reservatets centrala delar finns den mest urskogslika skogen, med fallna och murknande träd. Här finns flera små myrar och en bäck omgiven av frodig grönska. Reservatet innehåller också tallskog, där man kan se spår efter en brand som inträffat för cirka 150‑180 år sedan.

Det sällsynta långskägget

I östra delen av Vitberget rinner flera små bäckar i anslutning till våtmarken Hålbäcksmyrorna. Längs en av bäckarna har en mycket sällsynt hänglav hittats. Den heter långskägg och växer på granar i långa slingor. Långskägg är endast känd från ett fåtal andra platser i Norrbotten. Att den finns här signalerar att skogen är gammal och har mycket höga naturvärden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar. 

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Jokkmokk/Älvsbyn

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 7,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Vitberget ligger cirka 16 kilometer nordväst om Vidsel, på gränsen mellan kommunerna Jokkmokk och Älvsbyn.

Om du startar i Älvsbyn följer du väg 374 till Njalla, cirka 52 km från Älvsbyn. Tag höger, åt nordost i Njalla och fortsätt cirka 3,5 km. Det finns en liten parkeringsficka med en informationsskylt och från den går en dåligt markerad stig in i reservatet. Till toppen är det cirka 2 kilometer att gå. Stugan på toppen tillhör Vidsel skoterklubb.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss