Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fällberget

Barrskog på mossklädd mark

Fällberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogarna på Fällberget är till största delen tallskog som har kommit upp efter brand. Den senaste skogsbranden härjade i området för cirka 130 år sedan och det finns många spår efter branden. 

Flera av de äldre tallarna har så kallade "brandljud", skador på stammen som är orsakade av värmen från skogsbranden. En del äldre tallar har dubbla brandljud vilket innebär att de har överlevt två skogsbränder.  

I den västra delen av naturreservatet har branden istället resulterat i en lövbränna. En lövbränna är en skog som har utvecklats naturligt efter en skogsbrand och som innehåller mycket mer lövträd än barrskogen runtomkring. På Fällberget är lövbrännan en storvuxen granskog med stort inslag av asp i alla åldersklasser, här finns också mycket sälg.  

Andra skogstyper ryms också i den brandpräglade tallskogen på Fällberget. Här finns till exempel hällmarker och fuktiga bäckdråg med gammal granskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga enligt gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2013

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Fällberget ligger cirka 11 kilometer nordväst om Vuollerim. Från Letsidammen är det cirka 5 kilometer längs en större skogsbilväg över till Fällberget. Just innan reservatet går en mindre skogsbilväg söderut som går nästan hela vägen fram till reservatsgränsen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss