Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miessaureape

Barrskog

Miessaureape. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet består av vacker högvuxen tallskog med mycket höga naturvärden.

Miessaureape ligger 20 kilometer nordost om Jokkmokk i Jokkmokks kommun, i gott sällskap av naturreservat som Hemberget, Hästkullen och Sierre (före detta Serri). En allt mer sällsynt syn är just dessa högvuxna tallnaturskogar, vilket även naturreservatets ringa storlek vittnar om.

Vid ett besök till Miessaureape ska du höja blicken och granska trädens kronor, deras knotiga och tillplattade utseende ger en fingervisning om att träden är gamla. Ta en titt under döda och kullfallna tallar så kanske du får stifta bekantskap med vedlevande svamparter som fläckporing och gräddporing.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2017

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 20 kilometer nordost om Jokkmokk. Lämplig tillfartsväg är från E45 norr om Jokkmokk och österut på väg 818 mot Nattavaara. Efter Järtasjön sväng höger (skyltat Slakka 11), kör sedan cirka 6 kilometer till informationsplatsen för naturreservatet Sierre och Hästkullen. Fortsätt ytterligare 2 kilometer till en skogsbilväg på vänster sida, efter 4 kilometer sväng höger och efter 1 kilometer sväng vänster och fortsätt till vägs ände. Från vändplanen får du gå över ett hygge fram till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss