Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björknäs

Barrskog med solbelysta lingon i förgrunden.

I Björknäs finns gammal granskog med inslag av en del björkar och gamla tallar. Skogen består av allt från unga granar till mycket gamla träd och nedfallna trädlågor som fått ligga kvar och bli bostad åt olika lavar och vedsvampar.

Den döda vedens trädslag, storlek och grad av nedbrytning påverkar vilka arter som trivs på just den lågan. I Björknäs finns bland annat de tre sällsynta vedsvamparna ostticka, gränsticka och rosenticka. Träden är rikligt klädda med tagellavar.

I den nordostliga, övre delen av naturreservatet är marken torrare och där växer det mera tall. En del gamla sälgar står inne i barrskogen, dessa är också viktiga för många arters överlevnad. Mot den västra gränsen i reservatet ligger en liten sjö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 1997

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 25 kilometer sydost om Arjeplog. Från väg 95 cirka 18 kilometer söder om Arjeplog går en skogsbilväg in som går till byn Björknäs, naturreservatet ligger öster om byn.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss