Sileäkielinen

Bilden visar vackra gammelskogar i reservatet.

I reservatet finns det vackra gammelskogar som är lätta att vandra i. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Söder om centrala Gällivare ligger Sileäkielinen, strax intill det mycket äldre naturreservatet Kuolpajärvi. Här kan du vandra i vacker natur med urgamla tallar.

Urgammal skog

Det är inte alla som kan skryta med att man träffat på en 500-åring, men i det här reservatet kan du göra precis det. Här kan du vandra i gammelskog, rik på mäktiga 500-åriga gammeltallar som grodde när Gustav Vasa var kung i Sverige. I gamla orörda skogar som dessa får träd åldras i fred och när de dör kan de ståta som jättelika torrfuror som i Sileäkielinen eller falla till marken och bli en tallåga. Den döda veden ger nytt liv åt arter som har svårt att överleva i virkesåkrar och produktionsskogar. Även substrat som är knutna till den gamla granskogen finns i påtagliga mängder i form av granlågor samt döda och döende granar.

Vandring i naturskönt landskap

Sileäkielinens vackra natur med sina urgamla skogar liknar naturen i det större intilliggande naturreservatet Kuolpajärvi som bildades på 90-talet. Vill du njuta lite extra av den fantastiska natur som finns i området kan du ta en lite längre tur och gå genom båda reservaten under en och samma vandring.

Träd är värdefulla även efter sin död då de blir mat och bostad och många sällsynta arter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Renarnas rike

Gamla skogar är viktiga att bevara av flera anledningar. De är många gånger ovärderliga för renar då de är rika på lavar både i träden och på marken. Sileäkielinen är ett värdefullt område för samer och deras renar och mitt i reservatet, intill vägen, ligger en gammal renvaktarstuga och markerna brukas till renbete av två olika samebyar.

Rara arter

I reservatet finns flera rariteter, arter som blivit sällsynta då gammelskogar blivit en bristvara. Några av dem kan vara knepiga att hitta, som gammelgransskålen som ser ut som en liten kaffeböna på gamla granstammar.

Den ljust rosa rosentickan däremot är lättare att hitta igen. Den lever på döda, fallna granstammar och den är kräsen. Granen ska ha levt ett par hundra år innan den dör och faller till marken. Är den för ung passar den inte rosentickan. Dvärgbägarlav och knottrig blåslav är två arter som är levande bevis på att skogarna i reservatet har något så sällsynt som lång skoglig kontinuitet. Det betyder att inga större störningar som avverkning eller skogsbrand har ägt rum.

Bilden visar den ljusrosa svampen rosenticka som växer på en död granstam.

Den kräsna rosentickan växer på döda granstammar som är flera hundra år gamla. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2020

Storlek: Cirka 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen Norrbotten

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Man når reservatet enklast genom att från väg 822, ca 20 km syd om centrala Gällivare, svänga av västerut mot Ripats eller Björkudden. Härifrån följer du skogsbilvägarna vidare i nordvästlig riktning, i ca 9 km. Parkering sker förslagsvis på vändplanen på reservatets västra sida, där du även finner informationsskyltar rörande de båda naturreservaten Sileäkielinen och Kuolpajärvi.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss