Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rådmanvikberget

Barrskog på ett berg och i bakgrunden utsikt över omgivande landskap.

Från toppen är det en fin utsikt över omgivningarna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vid Luleås kustland ligger Rådmanvikberget. En slingrande stig tar dig förbi krokiga tallar och aspar till vindskyddet på toppen av berget. Här uppe erbjuds besökaren en fin utsikt över Persöfjärden.

Öppna skogar

Naturen på Rådmanvikberget har stora värden för friluftslivet och för den biologiska mångfalden. Den ofta stenbundna marken i de öppna skogarna skapar fridfulla miljöer. På berget finns ett vindskydd med grillplats och utsikten över landskapet är fin att vila ögat på. I sällskapet av flerhundraåriga grova tallar och knotiga aspar kan alla besökare känna sig som en ungdom.

Gammalt är värdefullt

Reservatet är tallens rike men det finns också gott om gamla aspar. Det finns även många döda liggande och stående aspar i reservatet. Både de levande och de döda lövträden bidrar i hög grad till att skyddsklassade arter trivs i reservatet. Medelåldern på skogarna är hög, här är de flesta träden omkring 150 år, och det finns gott om träd som är mer än dubbelt så gamla. Gammalt är värdefullt, speciellt när det gäller träd. Och det artrika Rådmanvikberget skvallrar om just precis det. Ovanliga och kräsna arter som bland annat liten aspgelélav, lunglav, koralltaggsvamp, rosenticka och orange taggsvamp finns i reservatet.

Bilden visar en stenig skogsmark med mestadels tallar och en del lövträd. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I reservatet erbjuder miljöerna livsrum för flera hotade arter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vikten av brand

Skogarna på Rådmanvikberget är märkta av dåtida bränder. De lövrika skogarna i reservatet har kommit till tack vare att skogsbranden har dragit fram och gett plats till en ny trädgeneration. Grova härdade tallar, vissa med åldrar kring 300-400 år, har spår av flera bränder där brandärren syns tydligt på stammarna. Det finns gott om kolade stubbar spridda över hela reservatet.

Bästa tiden för ett besök

Under sommarmånaderna är det passande att besöka reservatet. Natur- och friluftslivsvärden framträder tydligt under växtsäsongen när de glesa lövrika blandbarrskogarna grönskar.

För vem passar reservatet?

Reservatet är lämpligt att besöka för de flesta som vill uppleva fin natur. Det är en fördel för den som har vana att vandra i skog och mark. Naturstigen i reservatet som leder till grillplatsen, är lämplig att vandra på för barnfamiljen med lite äldre barn. Stigen är en naturstig och ej anpassad för rullstol eller barnvagn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2023

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger strax norr om Persöfjärden i Börjelslandet med närhet till Smedsbyn och Råneå. Från Luleå ligger reservatet ca 2 mil norr ut och från Boden ca 2 mil öster ut.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss