Fräkentjärnarna

Skog och vatten

Fräkentjärnarna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Fräkentjärnarna är en omväxlande skogs- och myrmosaik där våtmarker är insprängda bland skogsklädda åsar. Urskogslika barrskogar, som bär spår efter skogsbränder från äldre tider, ger området en säregen karaktär.

 

Mellan slingrande åsar med småkuperad skogsmark ligger större och mindre våtmarker, sjöar och flera små bäckar. Mitt i reservatet ligger Fräkentjärnarna som gett området sitt namn, med sjön Åssjejaureh som befinner sig 465 meter över havet. Väster om Fräkentjärnarna finns öppna blockfält där den urskogslika tallskogen växer glest. Öster om tjärnarna dominerar gransumpskog med våtmarker och sänkor. Här ligger en annan större tjärn som heter Hundtjärn.

Många ovanliga arter av svampar och lavar trivs i reservatet, som exempelvis osttickan med sin speciella lukt och den vackra rosentickan som växer på liggande död granved. Har man tur så kan man också få se tjäder, lavskrika eller kanske en tretåig hackspett mellan träden. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2009

Storlek: 4,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Fräkentjärnarna ligger cirka 1,5 mil sydost om Arjeplog och kan nås från flera håll. Från väg 95 finns en avtagsväg vid Solberg som leder till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss