Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Germandön

Havtorn

Havtorn. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Germandön är en av de större öarna i Luleå skärgård. Naturreservatet på ön består till största delen av gammal granskog. På ön finns två fyrar.

Runt naturreservatet är skogen på ön kraftigt påverkad av modernt skogsbruk. I reservatet finns däremot gammelskogar av olika slag – tall, gran, sumpgranskog samt lövkärr. Många sällsynta och hotade lav- och svamparter har påträffats, till exempel ostticka, ullticka och vulkanlav. Granen dominerar i större delen av reservatet och i de sumpigare skogarna är de gamla granarna rikligt draperade med hänglavar.  

Längs strandkanten finns en badstrand och innanför den växer tallskog på den sandiga marken. Längre norrut finns en långgrund blockstrandäng med många intressanta växtarter som gultåtel, strandglim och vattenmåra. Även den taggiga havtornsbusken med sina orangelysande, välsmakande bär kan hittas längs stranden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är förbjudet att köra snöskoter på ön men du kan parkera i strandområdet i samband med rastning. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2005

Storlek: 3,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Germandön ligger utanför Ersnäsfjärden, cirka 1 mil sydost om Kallax by. Naturreservatet ligger på den västra sidan av ön.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss