Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Puolva

Myr

Flygfoto över naturreservatet Puolva. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Puolva är ett dödisområde med små tjärnar, sjöar och myrar omgivna av kullar och moränryggar.

Det finns fornlämningar i form av boplatsgropar och en härd i området. Det finns även spår av gamla hässjestötar och slåtterlador.

Formerna bildades i slutet av istiden, när inlandsisen stannade upp och splittrades sönder. Där stora isblock blev liggande och långsamt smälte har vi nu dödisgropar, fyllda med vatten eller myrtorv. I reservatet finns 38 sjöar och gott om myrmark.  

Man vandrar fram på platåer, åsar och kullar genom en mäktig urskog med gamla tallar, märkta av äldre tiders skogsbränder. I svackor och myrkanter kommer även granen in. Det finns gott om gamla granar klädda med garnlav, oftast växer den lilla svampen gammelgranskål längre ned på stammen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Eldning får bara ske på iordningsställda platser. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1972

Storlek: 8,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Puolva ligger 11 kilometer öster om Skaulo. Skogsbilväg från Skaulo eller från Nilivaara tar dig till naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss