Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Allejaure

Liggande silverfura i barrskog

Gammelskog i Allejaure. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På södra sidan av sjön Allejaure bildar en grupp små öar tillsammans med det branta, urskogsklädda Hemberget naturreservatet Allejaure. Berget når cirka 610 meter över havet och från bergstoppen är det en enastående utsikt över reservatet med dess omgivande landskap.

Granurskogar

Skogarna på Hemberget utgörs av anslående granurskogar av högsta klass. Högst uppe på berget är jordtäcket tunt och här finns en del öppna hällmarker tillsammans med mager, lågvuxen och vindpinad granurskog. I de lägre delarna av nordsluttningen är skogen däremot förhållandevis produktiv med grov, högvuxen gran och tall. Det finns gott om död ved och på de liggande döda träden finns det rikligt av arter som är knutna till urskogsmiljöer som till exempel ostticka, lappticka och rosenticka.

Fåglar i reservatet

På de gamla granarna ses ofta spår efter tretåig hackspett, som är den hackspettsart som kanske tydligast är knuten till gamla naturskogsmiljöer. Norrbottens landskapsdjur, den sällskapliga lavskrikan, är en annan av gammelskogarnas karaktärsarter som förekommer i reservatet.  

Moränlandskap och samiska härdar

I området norr om berget breder ett moränbacklandskap ut sig, vilket avspeglas i en naturskön mosaik av myrmarker, vikar samt skogsklädda uddar och öar. I denna del av reservatet förekommer även en del isrännor, formationer som skapats när smältvatten från inlandsisen dränerats genom moränbacklandskapet. I anslutning till sjön finns ett antal samiska härdar som vittnar om forna tiders användande av landskapet.   

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar
  • göra upp en mindre eld med egen ved och i begränsad omfattning löst liggande kvistar och grenar.

Det är inte tillåtet att:

  • skada växt- och djurliv
  • köra vattenskoter
  • skräpa ner.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2012

Storlek: 2,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Allejaure ligger cirka 28 kilometer sydost om Arjeplog. Det finns inga vägar som når ända fram till naturreservatet, utan den närmaste vägen slutar cirka 500 meter väster om området. Denna grovbrutna väg ansluter efter cirka en kilometer till en större skogsbilväg, som slutar vid Silvervägen cirka 5 kilometer norr om reservatet. Vid Länsstyrelsens besök i området år 2008 var de aktuella skogsbilvägarna i mycket dåligt skick och knappast lämpliga för trafik med vanliga personbilar. Det är dock möjligt att den större vägen restaurerats något under senare år med anledning av avverkningar som gjorts längst vägsträckningen. Det lättaste sättet att ta sig till reservatet är vintertid med skidor eller snöskoter via sjön från Silvervägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss