Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kuoukaravinerna

En tallås med en stig på

Tallås i naturreservatet Kuoukaravinerna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Mitt i byn Kuouka, 15 kilometer uppströms från Vuollerim ligger det unika ravinlandskap som har fått namnet Kuokaravinerna. Här rinner Kvarnbäcken och Kistabäcken ner för att sedan förenas i Stora Luleälven. Det är ett litet reservat men det gillas av arterna. Faktum är att det är en riktig hotspot och ravinerna bjuder besökaren på en kavalkad av ovanliga växter. Reservatet är dessutom lätt att ta sig till, det ligger i direkt anslutning till allmän väg.

Arternas mecka

I Kuokaravinerna finns det många sällsynta och hotade arter. Vad beror det på? Jo, först och främst har området aldrig kalavverkats utan bara plockhuggits och det gör att det alltid har funnits tillgång på gamla träd. Det är ett måste för att få en mångfald av arter i skogen. Då reservatet också ligger nära älven blir luftfuktigheten lite högre vilket gynnar arter som trådbrosklav, grenlav och bombmurkla.

Ravinernas värdefulla vatten

Genom reservatet rinner två bäckar, Kistabäcken och Kvarnbäcken. Kistabäcken börjar som en flack bäckdal som sakta rinner genom odlingslandskapet. Längre ned finns sträckor med mindre forsar där bäcken karvat ut en djup ravin. På sina ställen är den uppemot 30 meter djup och den kantas av fuktig granskog. Kvarnbäcksravinen är bitvis ännu djupare, och från åsen får du klättra 40 meter ner för att nå botten av ravinen. Skogen runt Kvarnbäcken är varierad och här kan man finna både frodig granskog, sjungande aspkloner, brandpräglad tallskog och sumpig lövskog.

Trådbrosklav som hänger på en trädgren i skogen

Det fuktiga mikroklimatet i ravinerna ger rätt förutsättningar för den sällsynta trådbrosklaven. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Frédéric Forsmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2019

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

 Naturreservatet ligger ca 30 km öster om centrala Jokkmokk. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är söderifrån från väg 97, via Vuollerim

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss