Stordalen

I Stordalens småsjöar och myrmarker finns ett rikt fågelliv med en del sällsynta arter. Området är av mycket stort vetenskapligt intresse för internationell forskning.

Sjöar och myrmarker

Flygfoto över Stordalens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På snöfattiga myrar i området är det permafrost, vilket innebär att jorden är frusen året om. Där kan man se så kallade palsar, bruna kullar av frusen torv som tryckts upp ur marken.  

Fågelfaunan i området är rik och arter som har noterats är bland annat jorduggla, fjällvråk, vinterhämpling, dubbelbeckasin, dvärgsparv och den i Sverige mycket sällsynta nordsångaren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på leder
  • fiska i enlighet med gällande lagar.

Under vintern får man göra upp eld var man vill, men på sommaren är det bara tillåtet nära vatten. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 1980

Storlek: 11 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger mellan E10 och Torneträsk, cirka 1 mil öster om Abisko, vid station Stordalen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss