Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kallfjärden

Barn på klipphäll

Stränder, hällar och hav på Nörd-Mörön. Foto: Per-Anders Jonsson

I norra delen av Piteå skärgård ligger Kallfjärdens naturreservat, med vacker och värdefull natur både ovan och under vattenytan. Kallfjärden är Norrbottens första marina naturreservat.

Lyssna till tobisgrisslans visslingar, möt strandängens okrönta drottning – den ljuva strandvialen och varför inte lämna stranden och ge dig in i urskogens värld.

Strandliv

På öarnas stränder finns mycket att upptäcka för en besökare. Allt från artrika havsstrandängar på Bergskäret/Bergskärsgrund till natursköna hällar på Kluntarna. På Nörd-Mörön är sandstränderna mjuka och under varma sommardagar inbjuder de till ett dopp eller två.

Många strandängar längs Kallvikens öar är populära häckningsplatser för vadare och sjöfågel. Reven utanför öarna hyser harr, sik och strömming. Både på land och i vattnet lever havets akrobat – sälen, som kan dyka under vattnet i uppåt en halvtimme innan den kommer upp för att andas. En solig dag kanske du får se sälar som latar sig på en klippa. I Kallfjärden finns både gråsäl och vikare.

Kallfjärdens öar

På en yta av cirka 1,6 kvadratmil ryms arton öar och flera mindre skär och grund. Öarna skiljer sig åt men de har alla till stor del orörd natur och flera av öarna är helt obebodda. Några öar täcks av urskogsliknande skogar. Där kan du vandra i mjukt ris bland hänglavsdraperade granar, imponeras av stenhällarnas krokiga gammeltallar eller slå dig ner i en solig glänta i björkskogen. På fallna granstammar kan du finna rosenticka, lappticka och ostticka – vedsvampar som är knutna till gamla skogar.

Andra öar i reservatet är små och karga med klippor, sten och grus. Här möter du växter som strandglim, strandvial och grönlandsgåsört, även de mer sällsynta arterna strandaster och besksöta. Dessa växter är mästare på att klara av det hårda väder som kan råda ute i havsbandet, allt ifrån hårda vindar och kyla till starkt solsken. 

Tallskog

De flesta skogarna på öarna i Kallfjärden är naturskogar, som den här på Bergskäret. Foto: Per-Anders Jonsson/Länsstyrelsen Norrbotten

Fåglarnas paradis

Flera av öarna i Kallfjärden är populära häckningsplatser för fåglar där bland annat tobisgrisslor, silvertärnor och silltrutar tycker om att vistas. Här lägger fåglarna sina ägg som de ruvar i väntan på att de ska kläckas och ungarna ska lära sig flyga. Den här tiden är fåglarna som mest känsliga – blir de skrämda kan de lämna sina ägg och ungar och kanske avbryter de häckningen. För våra mest hotade arter är det särskilt viktigt att de lyckas med häckningen för att arten ska fortleva.

Tillträdesförbud under perioden 1 maj—31 juli

Visa hänsyn du med genom att respektera tillträdesförbudet till öarna Bergskärsgrundet, Gråsjälhällan, Patta Peken, Timmermannen samt Peken, under perioden 1 maj till och med 31 juli. För att läsa mer om tillträdesförbudet se reservatsbeslut och karta.

Under ytan

Under havsytan väntar ett undervattenslandskap med allt ifrån klippiga rev till sten-och sandbottnar där harren trivs bra. På de grunda, mjuka bottnarna breder mattor av skira kransalger ut sig och i de allra djupaste djupen kan den som snorklar eller dyker stöta på kräftdjuret ishavsgråsugga, en viktig art i Bottenvikens ekosystem.

Kransalger

Kallfjärden är Norrbottens första marina reservat. Här finns bland annat kransalgsängar som är viktiga för fiskyngel. Foto: Anna Engdahl/Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är bland annat tillåtet att:

 • tälta
 • elda på anvisad plats på öarna Bergskäret, Inre Mörögrundet, Nörd-Mörön och Möröskäret. På övriga öar går det bra att göra upp en mindre eld men utan att göra eldstäder i form av stenringar
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att:

 • köra snöskoter på land förutom på markerad skoterled och vid körning till fritids- eller permanenta bostäder. Närmaste väg mellan strand och stugplats ska användas.
 • skada växt- eller djurliv.
 • Du får inte gå i land eller vara närmare än 200 meter från öarna Timmermannen, Peken, Patta Peken, Gråsjälhällan och Bergskärsgrundet mellan 1 maj och 31 juli.

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i beslutet.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Piteå, Luleå

Bildat år: 2017

Storlek: 160 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kallfjärden ligger i norra Piteå skärgård. Reservatet kan nås sommartid med båt och vintertid med skidor eller skoter.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss