Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Vänsberget

Skog och trädstam med brandljud

Vandringsvänlig gammelskog på Stora Vänsberget. Några av trädstammarna har rejäla brandljud (skador efter brand). Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här finns variationsrika skogar med många spännande arter. En av dem är liten aspgelélav, en art som främst hittas i Sverige.

Reservatet består av bergen Skravelberget och Stora Vänsberget som når 328 meter över havet. Det är påverkat av tidigare skogsbränder som har lett till att det är en stor variation i området med såväl gammal tallskog, gammal granskog samt det som är i det närmaste rena lövskogar.

Det finns en mängd arter i Stora Vänsberget som är knutna till naturskogar. Av dessa hittas arter som violettgrå tagellav och liten aspgelélav som växer på gammal gran och asp. Andra arter som lappticka och den vackert rosa rosenticka kan ses växande på liggande död gran i stort sett i hela reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Överkalix/Gällivare

Bildat år: 2009

Storlek: 5,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 35 kilometer nordväst om Överkalix. Från Edeforsvägen, ta vid Ertsjärv skogsbilvägar söderut. Vägen går genom reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss