Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Flakaliden

Gammal tall i tallskog

Gammeltallar i Flakaliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Nu är vi nära Byskeälvens dalgång i ett flackt landskap rikt på våtmarker. Skogen i området är helt opåverkad av huggningar i senare tid. Det är ovanligt så här nära kusten.

Gammelskog – ingen självklarhet i dag

Om du åker till Flakaliden kan du roa dig med att se dig omkring och räkna antalet stubbar. Det blir inte många. Det är bara enstaka stubbar efter äldre tiders dimensionsavverkningar med yxa som visar att människor varit här. Många tallar är mellan 200-300 år men det finns äldre, envisa gamla tallar som stått här i minst 400 år, ärrade i barken efter forna skogsbränder.

I det här reservatet är skogen blandad med tall, gran, björk, asp och sälg, men i myrmarkerna tar tallen över.

Död ved - arternas naturgodis

Död ved är något som en biolog tittar efter när den ska bedöma hur värdefull en skog är. Rikligt med död ved betyder höga naturvärden och oftast många arter. Vad är då död ved och vad spelar den för roll?

För många arter är det viktigt med kontinuitet, det vill säga att skogen får finnas kvar under mycket lång tid. När skogen tillåts bli gammal dör träd allt eftersom och ger plats åt nya. De döda träden får stå och ligga kvar - och där har du den döda veden.

Den döda veden ger i sin tur liv åt andra svamparter, insekter och fåglar. Några av de kontinuitetsberoende arter som trivs på döda granstammar, så kallade granlågor, är den sällsynta lapptickan, osttickan och rosentickan. De har hittats här i Flakaliden. På tallågor finns också flera pyttesmå, sällsynta lavar och svampar.

Tretån hackar hål i långa rader

De mystiska hål som bildar ringformationer i några av granarna här i Flakaliden är inte så mystiska egentligen. Det är den tretåiga hackspetten som varit i farten. Den födosöker efter insekter i döda och sjuka träd och den kan hacka 15 slag per sekund. Den stannar också i Sverige även under vintrarna. Du kan alltså skåda "tretån" under en skidtur i Flakaliden.

För vem passar Flakaliden?

Eftersom det går en väg genom naturreservatet är det lättillgängligt både för stora och små. Besökare behöver inte gå en längre sträcka för att få uppleva den gammelskog som står här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2016

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inom området finns varken uppmärkta stigar, eldstäder eller andra iordningsställda anläggningar. Det går en skogsbilväg genom reservatet.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 17 kilometer från Långträsk. Lämpligaste tillfartsväg till området från allmän väg är via Långträsk från nordväst via den skogsbilväg som går genom reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss