Laisdalen

Laisdalens fjällurskog är ett stort reservat - 10 mil långt, beläget på båda sidor om Laisälven. Här möter du en vild och storslagen fjällnära skog som sakta klättrar upp mot kalfjällen.

Skog i höstfärger och fjäll med nysnö

Laisdalen fjällurskog är till stor del bevuxet med fjällbarrskog. Nedströms Laisvall dominerar granen, uppströms tallen. Stora ytor är riktig urskog, orörd av skogsbruket. Barrskogarna växer till stor del på rik fjällberggrund. Därför hittar vi här frodiga partier med högörter som fjälltorta och nordisk stormhatt. Även fjällbjörkskogen på högre höjd är ofta frodig.

I övre Laisdalen och i före detta Veddeks domänreservat finns rika kärrmarker med många kalkkrävande arter. Späd skorpionmossa, långskaftad svanmossa och kalkkällmossa är tre rariteter. Vid de större sjöarna växer jämtlandsmaskros och lappblågull. I reservatet lever de stora rovdjuren björn, järv och lo. Längs älvarna finns en stabil stam av utter.

Sedan årtusenden har samer levt i markerna i samspel med renen. 1600- och 1700-talets gruvepok i Nasafjäll förde med sig nya människor och uppodling av mark genom många nybyggen. Mitt i området ligger Delliknäs, ett nybygge anlagt 1892. Här kan man få en inblick i äldre tiders strävsamma nybyggarliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Laisdalen fjällurskog består av flera äldre naturreservat och domänreservat. Naturreservaten har behållit sina föreskrifter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2000

Storlek: 793,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark