Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hällträskskogen

Gammal barrskog med gott om döda träd och gröna ormbunkar på marken.

Hällträskskogen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det här kommunala naturreservatet är tillsammans med Lustgårdens naturreservat viktiga områden där gammal skog med höga naturvärden bevaras för framtida generationer.

Hällträskskogen ligger cirka 9 kilometer nordväst om Sjulsmark. I området finns en värdefull granskog med en hel del lövträd. Bland annat finns det gott om asp i delar av området. Ungefär en fjärdedel av Hällträskskogens naturreservat består av gammal sumpskog, en naturtyp som det är stor brist på i det brukade skogslandskapet.

Det finns gott om ovanliga och krävande arter i Hällträskskogen, till exempel den mycket sällsynta, asplevande laven liten aspgelélav. De vedlevande svamparna gulporing och ostticka är inte heller vanliga i de svenska skogarna. Unga exemplar av ostticka har en säregen doft som kan påminna om dessertost.

En slemmig massa med röda prickar på ett träd.

Den sällsynta laven liten aspgelélav växer på gammelaspar i Hällträskskogen. Foto: Svante Hultengren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att:

  • elda
  • köra snöskoter
  • skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2001 av Piteå kommun

Storlek: 0,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Piteå kommun

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger inom Piteå kommun. Från E4 viker du vid Antnäs av västerut på väg 94. Vid Klöverträsk viker du söderut på vägen mot Sjulsmark. Efter Rosfors svänger du västerut, mot Hällträsket och efter cirka fem kilometers körning på en skogsbilväg ligger reservatet på vänster sida.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss