Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hällträskskogen

Det här kommunala naturreservatet är tillsammans med Lustgårdens naturreservat viktiga områden där gammal skog med höga naturvärden bevaras för framtida generationer.

Gammal barrskog med gott om döda träd och gröna ormbunkar på marken.

Hällträskskogen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Hällträskskogen ligger cirka 9 kilometer nordväst om Sjulsmark och cirka 4 kilometer norr om Lustgården. I området finns en värdefull granskog med en hel del lövträd. Bland annat finns det gott om asp i delar av området. Ungefär en fjärdedel av Hällträskskogens naturreservat består av gammal sumpskog, en bristvara i det brukade skogslandskapet.

Det finns gott om ovanliga och krävande arter i Hällträskskogen. Några av dessa är mycket ovanliga, som den asplevande laven liten aspgelélav. De vedlevande svamparna gulporing och ostticka är heller inte vanliga i de svenska skogarna. Unga exemplar av ostticka har en säregen doft som kan påminna om dessertost.

En slemmig massa med röda prickar på ett träd.

Den sällsynta laven liten aspgelélav växer på gammelaspar i Hällträskskogen. Foto: Svante Hultengren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att:

  • elda
  • köra snöskoter
  • skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Piteå
Bildat år: 2001 av Piteå kommun.
Storlek: 0,1 kvadratkilometer
Förvaltare: Piteå kommun
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt