Snöberget

Skogklätt berg i höstfärger

Snöberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Thomas Öberg

Snöbergets siluett reser sig hög i landskapet och syns vida omkring med sina 241 meter över havsnivån. Det finns en markerad stig att följa upp till bergets topp. Området är väl värt ett besök under alla tider på året. I närheten av toppen kan du få en viss utsikt över omgivande landskap.

För besökare

En ny led upp på toppen har anlagts i juni 2022. Den startar intill den skogsbilväg som går genom reservatets västra sida, väster om berget. Ledstarten ligger i höjd med Dammyrtjärnen, vid en skylt där det står "Snöberget".

Den äldre leden från öster om berget går fortfarande att använda, men den underhålls inte längre och är i dåligt skick.

Hösten 2022 kommer två nya eldstäder placeras uppe på Snöberget. Dasset från östra sidan kommer att flyttas och vägen vid den nya ledstarten kommer att breddas för att underlätta parkering av bilar.

Ett kalottberg

Snöberget är ett kalottberg, det betyder att toppen aldrig påverkats av havsvågornas svallande. Sluttningarna består däremot av kalt berg och mäktiga klapperstensfält som för länge sedan skapats av is och vågor. För 10 000 år sedan hade ett besök upp till snöbergets topp inneburit en rejäl simtur. Idag ligger havet nästan 3 mil bort. Uppe på kalotten omges du av urskog, och letar du noga är chanserna stora för att få syn på den sällsynta laven långskägg som bildar meterlånga girlanger på trädgrenarna. Arten har bara hittats på ett fåtal platser i länet och förekommer främst i mycket gamla och orörda skogar.

Många invånare

Förutom gammelskogens fåglar finns det en mängd andra arter som kallar Snöberget sitt hem. På död ved kan du som artintresserad besökare leta efter ovanliga svampar som blackticka, rosenticka och asptagging. På asp kan du även hitta gelélavar som fått sitt namn efter det geléaktiga utseende de får i fuktigt klimat. Om du besöker reservatet i mars kan du dessutom ha turen att få höra pärlugglerop eller slagugglans kusliga hoande.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är bland annat tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark.

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1998, reviderat 2018

Storlek: 6,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Niemisel. Från E4 sväng norrut mot Södra Prästholm strax söder om Råneå. Det finns en parkeringsplats vid vägen cirka 1 kilometer nordost om reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss