Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Alterberget

I Alterbergets granskog finns en hel del grova aspar och sälgar. Luftfuktigheten är hög och här har lunglav hittats växande på gran, vilket är mycket ovanligt. Det finns väg fram till området och flera stigar att vandra på.

Sjö

Gäddträsket, Alterberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den ståtliga lunglaven förekommer även rikligt på framför allt sälg men även på de gamla asparna i området. Högre upp på bergssluttningen blir det mer och mer tallar och på toppen av berget växer hällmarkstallskog.  

Många arter som är knutna till naturskogar finns i området, till exempel vedlevande svampar som rosenticka, lappticka och gränsticka. När det gäller fågellivet så kan du få syn på till exempel duvhök och tretåig hackspett om du har tur.

Gammal barrskog på hällmark

Hällmark på Alterberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter i reservatet eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2005

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Alterberget ligger cirka 5 kilometer nordost om byn Måttsund. Från E4:an kan du ta av vid Måttsundsronningen och fortsätta grusvägen fram till reservatet. Det finns en liten ficka att ställa bilen på. Det går även att svänga in på samma grusväg från Gäddvikshållet, vägen är skyltad "Bergtäkt" och ligger i kurvan på vägen mot E4 från Gäddvikskorsningen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark